Varmt välkommen till Emmas Kiropraktik!

Hur går en behandling till?

Det beror på vad du söker för och vad du har för problem. Jag kommer att anpassa just din behandling utefter dina förutsättingar. En behandling kan bestå av manipulation, mjukdelsbehandling, stretch, rehabövningar eller tejpning. Jag kommer alltid att se till helheten för att få en så god effekt av behandlingen som möjligt. Det kan innebära att jag kan behöva använda mig av flera olika saker. Besöket börjar med att vi pratar och du berättar dina problem och sjukdomshistoria och tidigare besvär. Sen gör jag en noggrann undersökning och sen förklarar jag vad jag hittat och tänker göra så du vet vad som kommer att hända och ger dig möjlighet att ställa frågor och få lite mer förståelse om vad som händer. Efter det så sker själva behandlingen ute efter vad jus tu behöver. Sen kanske du får med dig hemövning hem för att stärka eventuella svagheter eller stretcha ut områden som är tajta och stela. Allt detta görs för att du är i fokus och ska få den bästa anpassade behandlingen för dig.

Varför gå just till kiropraktor?

För att en kiropraktor ser till hela kroppen hur den rör sig och fungerar. För att du ska kunna leva ditt liv fullt ut utan att ha smärta eller problem. Jag vill att du ska kunna nå dina mål.

Vad innebär kiropraktik egentligen?

Kiropraktik är både ett yrke och en behandlingsform som bygger på unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående.

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ”att behandla med händerna”. Det är mer än 100 år sedan kiropraktikens grundare Daniel David Palmer lade fram den första kiropraktiska sjukdomsteorin där han satte ryggradens funktion i samband med nervsystemets inverkan på kroppen. DD Palmer utvecklade ett behandlingsystem som sedermera har vidareutvecklats så att kiropraktik idag är det tredje största primärvårdsyrket i västvärlden, bara läkargruppen respektive tandläkargruppen är större. Världen över blir miljontals människor som lider av smärta och sjukdom hjälpta av kiropraktisk behandling. Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande åtgärder av funktionella besvär från leder, ligament, muskler, senor och deras relation till nervsystemet.

Genomfattande undersökningar ligger som grund för behandling. Utöver ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska kiropraktiska undersökningen av palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar och svullnader i kroppen kartläggs. Vid palpation undersöks hur leder och muskler arbetar. En genomgång av arbetssituation, fritidsaktiviteter och den generella fysiska aktivitetsnivån är ofta nödvändig för att kiropraktorn ska kunna ge bästa vägledning till patienten.

Olika manipulationstekniker är en vanlig del i den kiropraktiska behandlingen, där den mest centrala manipulationsbehandlingen är justering av ryggraden för att återupprätta ledernas normala funktion och rörelseomfång. Oftast sker det genom snabba exakta handgrepp där ledytorna separeras, vanligtvis hörs då ett klickljud när gas frigörs och tryckutjämning sker. Andra tekniker som används är kiropraktiska mjukdelstekniker för att påverka spänningstillståndet i muskulaturen, t.ex. triggerpunktsbehandling, som ibland används i kombination med passiv töjning. Väsentligt för behandlingen är också att kiropraktorn ger information och råd till patienten.

Vi använder cookies för att göra innehållet personligt, för att tillhandahålla funktioner och för att analysera våran trafik. Genom att fortsätta använda emmaskiropraktik.se så godkänner du detta. View more
Cookies settings
Acceptera
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Inledning Emmas kiropraktik värnar om sina kunders personliga integritet och strävar alltid efter att skydda patienternas personuppgifter enligt gällande lagar och regler som företaget och yrkestiteln står under. Denna policy hjälper dig som patient att kunna förstå vilken slags information som Emmas kiropraktik samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med behandling eller lämnande av uppgifter, så samtycker du till behandlingen som dina personuppgifter kommer handskas i enlighet med nedan.
 1. Var lagras dina uppgifter? 1.1 Emmas kiropraktik lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig på en databas. 1.2 Namn, e-postadress, telefonnummer, meddelande och personnummer som inkommer från dig i samband med bokning samlas i en databas på hemsidans webbserver. 1.3 All data skickas i ett mail till kiropraktorn som ska utföra behandlingen. . 1.4 Endast anställda på Emmas kiropraktik har tillgång till samtliga uppgifter. 1.5 Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part, om inte situationen kräver det för att följa en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja ett skrivande godkännande från dig som patient.

 1. Vilka personuppgifter samlas in? 2.1 Emmas kiropraktik samlar in och lagrar information om dig som patient. Ex personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och yrke. 2.2 Emmas kiropraktik samlar även in information från ditt besök via journalföring där det beskrivs vad ditt problem är, hur undersökning har gått tillväga och vilken behandling som utförts samt hur vidare behandlingsplan ser ut. 2.3 Om du kontaktar Emmas kiropraktik så sker även då noteringar om detta. 2.4 Ovanstående uppgifter måste samlas in för att följa journalföringslagen som alla legitimerade yrkestitlar står under via hälso- och sjukvårdslagen. 2.5 Emmas kiropraktik lagras uppgifter som krävs för att kunna följa bokföringslagen, t ex kvitton på behandlingar och fakturor.

 1. Hur använder jag dina personuppgifter? 3.1 Fridas kiropraktik och hälsa använder dina personuppgifter för följande ändamål:
 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter.
 • För att kunna föra en journal som kopplas till dig som patient.
 • För att kunna boka en tid för undersökning och/eller behandling.
 • För att kunna ta kontakt med dig om du t ex inte dyker upp vid avtalad tid, behöver boka om din tid eller vid andra frågor.
 • Få underlag för att kunna följa ovan nämnda lagar.
 • Vid icke inbetald faktura ska denna kunna skickas vidare till rätt instans.
 • Besvara dina frågor via e-post eller via telefon.
 • Lagringstid 3.2 När du lämnar dina personuppgifter till Fridas kiropraktik och hälsa ger du ditt medgivande att din information registreras, lagras och behandlas för ovan nämnda ändamål. 3.3 Personuppgifter kommer att lagras i journalerna efter vad som krävs enligt journalföringslagen. Dina kvitton kommer att lagras i bokföringen efter vad som krävs enligt bokföringslagen och övrig information så länge de är aktuella för att uppfylla de ändamål som anges ovan.

 1. Vilka rättigheter har du? 4.1 Du har när du vill möjlighet att få en kopia av din journal då det är dina egna uppgifter. 4.2 Begäran om att få ta del av din journal ska antingen göras vid ett personligt möte eller skriftligt med egen underteckning. 4.3 För att hitta rätt personuppgifter och journalanteckningar till dig så behövs namn, personnr, adress och telefonnummer. 4.4 Om du anser att de personuppgifter som Emmas kiropraktik har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid mot tillämplig lagstiftning, har du rätt att begära att dessa uppgifter rättas eller tas bort. 4.5 Som ovan nämnt så har Emmas kiropraktik vissa skyldigheter enligt lag att lagra dina uppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

 1. Vem har tillgång till dina personuppgifter? 5.1 Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. 5.2 Dina personuppgifter kan lämnas ut till tredje part om detta krävs, t ex vid obetald faktura.

 1. Hur skyddar jag din personliga information? 6.1 Emmas kiropraktik vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. 6.2 Säkerhetsrutinerna förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

 1. Cookies 7.1 På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan data som är sparad i cookien hämtas upp och uppdatera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter. 7.2 Emmas kiropraktik använder cookies för att underlätta analyser av trafik på emmaskiropraktik.se och för att du ska kunna komma i kontakt med oss och boka en tid för dina besvär. 7.3 Nyttjandet av cookies är också för att skapa en bättre användarupplevelse, det kan till exempel innebära att det sparas information från tidigare besök på emmaskiropraktik.se, samt vilka undersidor som har besökts. 7.4 Om du inte godkänner användandet av cookies på det här sättet så bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. 7.5 Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats på din dator. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Kontakt Om du har frågor om personuppgiftshantering eller om du vill ta bort de uppgifter som går att ta bort så är du välkommen att kontakta via mail eller ringa. Adress: Emmas kiropraktik Järdalavägen 2 589 21 Linköping Kontakt Telefon: 070-780 20 07 emma@emmaskiropraktik.se
Save settings
Cookies settings