Frågor & Svar

Hur mycket kostar en behandling, är det någon skillnad mellan nybesök och återbesök?
En behandling kostar 600 kr, det är ingen skillnad mellan nybesök och återbesök. Bokningar görs här.

Vilka betalningsalternativ finns?
Swish och kontant betalning.

Gör det ont att få kiropraktisk behandling?
Det är oftast ljudet patienter tycker är obehagligt vid manipulationen. Ju mer avslappnad patienten är desto mindre ont gör det.

Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?
Halsrygg: huvudvärk, nackspärr, yrsel, etc. Bröstrygg: axelbesvär, tendiniter, musarm, etc. Ländrygg: ryggskott, ischias, trötthet i länden, etc. Arm/hand: tennis-/golfarmbåge, stukningar, vrickningar Ben/fot: knäskador, stukningar, vrickningar.

Kommer jag att bli frisk och smärtfri?
För att öka möjligheten att bli smärtfri behöver du följa råden som ges.

Är kiropraktik farligt?
Nej, men man bör vara medveten om att det finns risker i alla behandlingar. Följs riktlinjerna som ges under utbildningen och alla kontraindikationer har uteslutits är det inte farligt. Kiropraktik är i själva verket en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av Socialstyrelsens legitimerade kiropraktorer. Forskning har visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling är ytterst sällsynta. Som vid all verksam medicinsk behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen. Vanligast är lokal ömhet i det området som behandlats. Undersökningar visar dock att dessa reaktioner är väldigt milda och snabbt övergående.

Kan man få behandling vid feber?
Det finns ingen vetenskaplig fakta som säger att det är farligt eller inte, men det är bättre att ta det säkra före det osäkra och vänta tills man är frisk.

Om jag inte har några problem, kan jag få behandling ändå?
Nej, eftersom kiropraktik går under sjukvård och hälsa där man söker för ett symtom eller problem. Men jag kan kolla på rörelsemönster och ge rehabövningar.

Jag har varit skadad förut, har det betydelse i behandlingen?
Det beror på vad det är för skada och hur den påverkar dig nu. Men generellt så är svaret nej utan jag anpassar behandlingen.

Om jag missar en tid kostar det mig något?
Tider som inte avbokas 12 timmar innan behandling debiteras hela beloppet.

Vad finns det för behandlingar?
Det finns olika former av behandling tex HVLA-manipulation, stretch, tejpning och mjukdelsbehandling. Vilken form av behandling som ges beror på vad man har för sökorsak och vad vi kommer fram till för behandlingsplan. I kroppen är det många leder som samverkar även för den enklaste uppgiften. Bara när du går krävs det rörlighet i fötter, knä, höfter, armar och rygg. Rörelserna är förprogrammerade och styrs av nervsystemet. Vid skada eller begränsade rörelser måste kroppen kompensera med andra mindre väl fungerande rörelseuttag. De rörelseuttagen medför att musklerna inte utför sin uppgift på bästa vilket leder till ömma och trötta muskler. Detta kan förhindrar kroppens naturliga läkningsförmåga. En kiropraktor utför tester och letar upp inskränkta rörelser och ömma muskler och behandlar dessa.

Behöver jag komma tillbaka?
Besvär behöver behandlas olika ofta beroende på hur länge man har haft dem, hur komplicerade de är och på skadans natur. En nackspärr behandlas ofta på två besök, medan ryggbesvär sedan 10 år tillbaka behöver behandlas 10-12 gånger för att få ett mer bestående resultat.

Är kiropraktik friskvård?
Många av dem som regelbundet söker en kiropraktor kommer till mig innan de blir stela eller får ont. Deras syfte är att undvika akuta besvär och öka sin livskvalitet genom att hålla rygg, nacke, axlar och övriga kroppen i så bra funktion som möjligt. Detta kallas förebyggande vård dvs. friskvård. Förebyggande vård ger kroppen chansen att bevara styrka och balans, något alla vill ha men inte alltid tänker på, inte ger sig tid till eller inte vet hur man åstadkommer.

Vi använder cookies för att göra innehållet personligt, för att tillhandahålla funktioner och för att analysera våran trafik. Genom att fortsätta använda emmaskiropraktik.se så godkänner du detta. View more
Cookies settings
Acceptera
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Inledning Emmas kiropraktik värnar om sina kunders personliga integritet och strävar alltid efter att skydda patienternas personuppgifter enligt gällande lagar och regler som företaget och yrkestiteln står under. Denna policy hjälper dig som patient att kunna förstå vilken slags information som Emmas kiropraktik samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med behandling eller lämnande av uppgifter, så samtycker du till behandlingen som dina personuppgifter kommer handskas i enlighet med nedan.
 1. Var lagras dina uppgifter? 1.1 Emmas kiropraktik lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig på en databas. 1.2 Namn, e-postadress, telefonnummer, meddelande och personnummer som inkommer från dig i samband med bokning samlas i en databas på hemsidans webbserver. 1.3 All data skickas i ett mail till kiropraktorn som ska utföra behandlingen. . 1.4 Endast anställda på Emmas kiropraktik har tillgång till samtliga uppgifter. 1.5 Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part, om inte situationen kräver det för att följa en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja ett skrivande godkännande från dig som patient.

 1. Vilka personuppgifter samlas in? 2.1 Emmas kiropraktik samlar in och lagrar information om dig som patient. Ex personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och yrke. 2.2 Emmas kiropraktik samlar även in information från ditt besök via journalföring där det beskrivs vad ditt problem är, hur undersökning har gått tillväga och vilken behandling som utförts samt hur vidare behandlingsplan ser ut. 2.3 Om du kontaktar Emmas kiropraktik så sker även då noteringar om detta. 2.4 Ovanstående uppgifter måste samlas in för att följa journalföringslagen som alla legitimerade yrkestitlar står under via hälso- och sjukvårdslagen. 2.5 Emmas kiropraktik lagras uppgifter som krävs för att kunna följa bokföringslagen, t ex kvitton på behandlingar och fakturor.

 1. Hur använder jag dina personuppgifter? 3.1 Fridas kiropraktik och hälsa använder dina personuppgifter för följande ändamål:
 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter.
 • För att kunna föra en journal som kopplas till dig som patient.
 • För att kunna boka en tid för undersökning och/eller behandling.
 • För att kunna ta kontakt med dig om du t ex inte dyker upp vid avtalad tid, behöver boka om din tid eller vid andra frågor.
 • Få underlag för att kunna följa ovan nämnda lagar.
 • Vid icke inbetald faktura ska denna kunna skickas vidare till rätt instans.
 • Besvara dina frågor via e-post eller via telefon.
 • Lagringstid 3.2 När du lämnar dina personuppgifter till Fridas kiropraktik och hälsa ger du ditt medgivande att din information registreras, lagras och behandlas för ovan nämnda ändamål. 3.3 Personuppgifter kommer att lagras i journalerna efter vad som krävs enligt journalföringslagen. Dina kvitton kommer att lagras i bokföringen efter vad som krävs enligt bokföringslagen och övrig information så länge de är aktuella för att uppfylla de ändamål som anges ovan.

 1. Vilka rättigheter har du? 4.1 Du har när du vill möjlighet att få en kopia av din journal då det är dina egna uppgifter. 4.2 Begäran om att få ta del av din journal ska antingen göras vid ett personligt möte eller skriftligt med egen underteckning. 4.3 För att hitta rätt personuppgifter och journalanteckningar till dig så behövs namn, personnr, adress och telefonnummer. 4.4 Om du anser att de personuppgifter som Emmas kiropraktik har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid mot tillämplig lagstiftning, har du rätt att begära att dessa uppgifter rättas eller tas bort. 4.5 Som ovan nämnt så har Emmas kiropraktik vissa skyldigheter enligt lag att lagra dina uppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

 1. Vem har tillgång till dina personuppgifter? 5.1 Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. 5.2 Dina personuppgifter kan lämnas ut till tredje part om detta krävs, t ex vid obetald faktura.

 1. Hur skyddar jag din personliga information? 6.1 Emmas kiropraktik vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. 6.2 Säkerhetsrutinerna förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

 1. Cookies 7.1 På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan data som är sparad i cookien hämtas upp och uppdatera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter. 7.2 Emmas kiropraktik använder cookies för att underlätta analyser av trafik på emmaskiropraktik.se och för att du ska kunna komma i kontakt med oss och boka en tid för dina besvär. 7.3 Nyttjandet av cookies är också för att skapa en bättre användarupplevelse, det kan till exempel innebära att det sparas information från tidigare besök på emmaskiropraktik.se, samt vilka undersidor som har besökts. 7.4 Om du inte godkänner användandet av cookies på det här sättet så bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. 7.5 Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats på din dator. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Kontakt Om du har frågor om personuppgiftshantering eller om du vill ta bort de uppgifter som går att ta bort så är du välkommen att kontakta via mail eller ringa. Adress: Emmas kiropraktik Järdalavägen 2 589 21 Linköping Kontakt Telefon: 070-780 20 07 emma@emmaskiropraktik.se
Save settings
Cookies settings